Podziel się:

share to facebook share to twitter share to google plusone share share to pinterest share share to linkedin share to email compact...

BEZPIECZNY PŁOCK – BEZPIECZNA POLSKA
 

Szanowni Państwo,
zachęcam wszystkich Państwa, zarówno osoby indywidualne jak również organizacje, stowarzyszenia, samorządy, różnego rodzaju środowiska, w tym naukowe i akademickie, związane z miejscowym przemysłem chemicznym, gospodarcze, media i wiele innych do wysyłania za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub listownie pisma w języku angielskim, zatytułowanego Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, znajdującego się w linku pod niniejszym tekstem (pismo, dostępne jest do pobrania jako plik w formacie „doc”) w sprawie budowy, niezbędnej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu, skierowanego m. in. do najwyższych organów Unii Europejskiej (UE) i jej instytucji. Dane kontaktowe poszczególnych organów i instytucji UE, do których można wysyłać w/w pismo również znajdują się poniżej.

Niniejsze pismo jest do Państwa dyspozycji, również w kontekście jego swobodnego przeredagowywania, odejmowania i/lub dodawania treści, będących Państwa autorstwa oraz wysyłania go pod inne adresy według Państwa uznania.

Pragnę przekonać Państwa, iż naprawdę warto wysyłać pisma w przedmiotowej sprawie. Na dowód tego w poniższym linku udostępniam pismo jakie otrzymałem od najwyższego organu Unii Europejskiej tj. od Rady Unii Europejskiej wraz z zawartą w nim sugestią o przedstawieniu kwestii, dotyczących infrastruktury transportowej dla Płocka i bezpieczeństwa dla naszego miasta i regionu Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).


Dlatego tak niezmiernie istotny jest lobbing wielu, płockich środowisk oraz osób indywidualnych, który wzmocni głos płockiej społeczności w strukturach i kręgach decyzyjnych Unii Europejskiej.

Nie oczekujmy, że wszystkie, nasze sprawy i problemy rozwiąże za nas polski Rząd i politycy. Wiele spraw, podobnie jak w tej tu opisanej, uzależnionych jest w ogromnym stopniu wyłącznie od nas samych, naszego zaangażowania, determinacji, konsekwencji w działaniu i ogólnej siły naszego oddziaływania, decydującej o efekcie końcowym w osiągnięciu, wspólnego celu !

W związku z powyższym, raz jeszcze zachęcam Państwa do wysyłania pism oraz rozpowszechniania i przekazywania informacji o tej stronie dalej.


Akcja BEZPIECZNY PŁOCK BEZPIECZNA POLSKA, prowadzona jest także na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/plockpl

Szanowni Państwo, w treści pisma, Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, opisane zostały najistotniejsze problemy, dotyczące bezpieczeństwa ludności Płocka i jego regionu, związane z tym kwestie bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski oraz ogólna sytuacja w tym rejonie, a także, wynikająca z niej konieczność realizacji infrastruktury transportowej dla tego, strategicznego obszaru.


W piśmie, zawarte zostały również stanowiska różnych organów państwowych z wyrażonym poparciem dla realizacji, koniecznych zadań, wymienionych w piśmie. Są to następujące organy:

– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Pismo od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
https://drive.google.com/file/d/0B-twxXdCgZ7oVG5DRkdPT21uaWM/view?usp=sharing
– Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
– Komenda Miejska Policji w Płocku
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

Realizacja, tej koniecznej dla Płocka i jego regionu infrastruktury transportowej (drogi szybkiego ruchu oraz dwutorowa linia kolejowa na szlaku Włocławek – Płock – Port lotniczy Modlin – Warszawa), łączącej miasto z główną siecią komunikacyjną kraju, podyktowanej względami bezpieczeństwa w związku z funkcjonującym w tym rejonie, jednym z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w Europie, przyczyni się jednocześnie do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski oraz do znacznego wzrostu gospodarczego i uwolnienia wielkiego, szeroko rozumianego potencjału, drzemiącego w Płocku i regionie, usytuowanym w centralnej części kraju.

Schemat postulowanej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu: http://img72.imageshack.us/img72/7421/mapapostulowanychdrgiko.jpg

Szerzej o wszystkich w/w kwestiach opisuję na stronie internetowej mojego autorstwa, zatytułowanej Drogi dla Płocka i regionu, znajdującej się pod adresem: http://drogidlaplocka.ubf.pl/news.php

BEZPIECZNY PŁOCK TO BEZPIECZNA POLSKA !


Z poważaniem
Sylwester Fiet
Organizator kampanii na rzecz realizacji bezpiecznej infrastruktury transportowej dla miasta Płocka i regionu płockiego, autor strony internetowej, Drogi dla Płocka i regionu: http://drogidlaplocka.ubf.pl/news.php, poświęconej niniejszej kampanii i wykorzystywanej do celów służbowych przez Urząd Miasta Płocka

kontakt
 
e-mail: citymen_plock@interia.pl


*          *          *
 
LINK: Plik do pobrania w formacie „doc”, Pismo Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej (ang. Serious threats to Poland and the region of Central and Eastern Europe):

http://tnij.org/pismodoc

Aby pobrać plik, wystarczy na podanej powyżej stronie w linku, naprowadzić kursor nad widoczne tam pismo, a następnie u samej góry strony kliknąć w strzałkę skierowaną w dół. 

Po pobraniu pisma na komputer, wypełniamy dane takie jak podpis, data czy nazwa adresata, wpisując je w miejsce tekstu oznaczonego kolorem czerwonym, natomiast dane opcjonalne wpisujemy w miejsce tekstu oznaczonego kolorem zielonym.

Po wypełnieniu pisma możemy je skopiować do swojej poczty elektronicznej lub wysłać je jako załącznik e-mail. Pismo utworzone zostało w popularnym formacie A4, które można bez problemu również wydrukować w celu jego wysłania pocztą w postaci listu lub wysłać faksem bez konieczności zmiany formatu wymiarów stron dokumentu.


Pismo to, dostępne jest także na stronie internetowej, napisanej w języku angielskim i posiadającej tłumacza wielojęzycznego, zatytułowanej SECURITY OF POLAND (pol. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI), którą możecie Państwo rozpowszechniać w przestrzeni internetowej np. linkując ją na forach międzynarodowych.

Link do strony internetowej SECURITY OF POLAND:


http://securitypoland.blogspot.com
 
*          *          *
 
Dane kontaktowe wybranych organów i instytucji Unii Europejskiej
_
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

kontakt
 
faks: +32 2 297 37 27
strona internetowa:
_
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu

kontakt
 
_
Rada Unii Europejskiej

kontakt
 
faks: +32 2 281 73 97 / 81
strona internetowa:

_
Polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego 

Urzędowa, organizacyjna baza danych Unii Europejskiej

baza danych w wersji e-booka w języku angielskim (plik PDF do pobrania): http://tnij.org/bazaue
_
Adresy e-mail i numery faksów grup politycznych w Parlamencie Europejskim

kontakty

ALDE: Alliance of Liberals and Democrats for Europe
e-mail: alexander.beels@europarl.europa.eu

faks: 003222302485 / 22309674 / 22309534 / 22846613

ECR: European Conservatives and Reformists Group

EFD: Group "Europe of Freedom and Democracy"

EPP: Group of the European People's Party (Christian Democrats)
e-mail: martin.kamp@europarl.europa.eu

faks: 003222849042 / 41740

Greens/EFA: The Greens/European Free Alliance

Group of the Progressive Alliance of Socialist and Democrats in the European Parliament

e-mail: anna.colombo@europarl.europa.eu

GUE/NGL: Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left

e-mail: maria.dalimonte@europarl.europa.eu

strona internetowa:
_
Posłowie Parlamentu Europejskiego i jego struktury

strona internetowa:

http://tnij.org/poslowiepe
 
*          *          * 


________________________________________


Kontakt
 
________________________________________